De Firkovich-bende
Emile Schrijver

De Firkovich-bende (2023) – Emile Schrijver (uitg. Prometheus, 300 blz.)

‘Het verhaal speelt zich van begin tot einde in vier weken af, mei 2023. Locaties Amsterdam, Londen, Jerusalem. De hoofdpersoon is Max Blitz, dezelfde specialist in antieke zeldzame joodse boeken en judaïca als uit de Hillel Code. Hij krijgt de uitdagende maar risicovolle opdracht de nalatenschap van een Londense verzamelaar te onderzoeken met de vraag of bepaalde zeldzame, honderden jaren oude Joodse geschriften inderdaad authentiek zijn. Risicovol inderdaad: Max Blitz wordt namelijk op ondubbelzinnige manieren gewaarschuwd de commissie niet aan te nemen. Dit is in het eerste hoofdstuk al zonneklaar. De obscuur en bedreigend opererende Firkovich-bende wordt door meerdere, al of niet geïnteresseerde partijen met argwaan gevolgd en maakt het geheel tot een prikkelende thriller. Alle ingrediënten worden gebruikt: Max wordt door een charmante vrouw in de luren gelegd, er worden mensen geëlimineerd, daarnaast moet hij waken over zijn naaste familie enz. Markante bijkomstigheid is, dat de locaties waar het verhaal zich afspeelt herkenbaar en met naam beschreven worden. Vooral in Amsterdam leidt dit tot geestige, herkenbare inside informatie. (Mia Davidson)

Emile Schrijver (Amsterdam, 1962) is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van de Encyclopedia of Jewish Book Cultures. In 2021 verscheen zijn eerste roman, De Hillel Codex (longlist Gouden Strop, publieksshortlist VN Thrillergids).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *