Hartslag
Miriam Guensberg

Hartslag (2023) – Miriam Guensberg (uitg. De Kring, 256 blz.)

‘In Hartslag speelt de Poolse afkomst van schrijfster Miriam Guensberg weer een grote rol. Maar die is nu niet weggelegd voor haar vader, maar voor de moeder van hoofdpersoon in dit boek, Esther de Beaufort. In haar jeugd ontvangt Esther weinig liefde van haar Joodse moeder, die labiel is en niet in staat tot liefhebben. Zij overlijdt als Esther nog jong is. Esther groeit uit tot een volgzame vrouw die altijd probeert te pleasen. Nadat Esther na een kortstondige relatie door haar partner wordt verlaten, stort zij zich in een huwelijk met de narcistische Sam. Uiteindelijk bevrijdt ze zich van hem keert terug naar haar geboortedorp Azelo, waar ze zich vestigt. Daar komt ze een jeugdvriend tegen en die ontmoeting geeft een drastische wending aan haar leven. Ze ontmoet meerdere mensen met wie ze een goede verstandhouding en vriendschap opbouwt. Langzaamaan kruipt ze uit haar schulp om, ondanks haar 69 jaar, weer vol energie aan een nieuw leven te beginnen. Als de oorlog in de Oekraïne uitbreekt, haalt Esther in Polen een zwangere vluchteling op om haar een veilig onderkomen te geven bij haar thuis in Azelo. Ze brengt dan ook een bezoek aan het geboortedorp van haar moeder, waardoor ze meer inzicht krijgt in de oorzaak van het onvermogen van haar moeder om lief te hebben. Deze wending brengt haar dichter bij haar eigen ‘hartslag’. Hartslag is een intrigerende en vitale vertelling over vallen en weer opstaan die je vanaf het begin vastpakt en niet meer loslaat. In korte hoofdstukken, onderverdeeld in paragrafen (die eigenlijk overpeinzingen zijn), kruip je instinctief onder de huid van Esther. Poëtische teksten en wijsgerige opmerkingen, soms citaten van andere filosofen en (vertaalde) gedichten geven extra verdieping aan de inhoud. De ontwikkeling van Esther van een volgzame vrouw naar een zelfbewust iemand wordt invoelend beschreven. In het boek worden diverse thema’s behandeld die zeer geschikt zijn om te bespreken in een leesclub.’ (Joyce Numann)

Miriam Guensberg (1950) studeerde filosofie en vergelijkende literatuurwetenschap. Ze schreef dertien goed ontvangen romans, waarvan er twee op de longlist van de Librisprijs verschenen. Van haar drie Poolse romans Poolse tranen (2014), Ooit (2015) en Vrachtbrief (2019) ontvingen er twee een WIZO-nominatie. Haar boek, Held zonder vaderland (2019), dat een ode aan haar Pools/joodse vader is, werd recent in het Pools vertaald. Ze geeft regelmatig lezingen in bibliotheken, culturele instellingen en boekhandels, ze organiseert literaire manifestaties en interviewt schrijvers.