Leiderschap voor tieners

De overgang van kind naar volwassene is vaak een ingrijpende tijd voor tieners. Ze krijgen te maken met lichamelijke veranderingen, beginnen voorzichtig met het onderzoeken van hun identiteit en na te denken over hun plek in de samenleving.

WIZO biedt momenteel de unieke opleiding Leiderschap voor tieners. En hoewel die aanvankelijk alleen voor (jonge) vrouwen bedoeld was, kunnen zich nu zowel gender-exclusieve als gemengde groepen inschrijven.

Dit programma is bedoeld voor tieners van twaalf tot achttien jaar oud die wonen in de WIZO-jeugddorpen.

Doelen

  • meer jonge Israëlische vrouwelijke leiders en sociaal actieve personen
  • aanleren van leiderschapsvaardigheden en kennis vergroten over gendergelijkheid, feminisme, sociale betrokkenheid en vrijwilligerswerk
  • bieden van een veilige ruimte voor sociaal leren
  • leren organiseren van activiteiten met inhoud en impact

Het programma

8 tot 18 deelnemers per groep, 8 tot 15 sessies per jaar
Kosten voor 1 groep per jaar: NIS 11,000 (ca. € 2850,-)

Tijdens de sessies komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Het samenstellen van een groep ‒ een belangrijk onderdeel van het proces is het creëren van een veilige omgeving waarin alle meiden zich op hun gemak voelen om zichzelf te laten zien en zich durven uit te drukken in de groep en zichzelf te presenteren zoals ze zijn
  • Deelnemers maken kennis met de basisconcepten van het begrip ‘gender’, de geschiedenis, actuele gebeurtenissen en de impact ervan op hun leven
  • Leiderschap ‒ we behandelen het concept ‘leiderschap’, de vaardigheden en waarden die nodig zijn om te leiden en hoe die zich verhouden tot gender
  • Einde project ‒ met gebruik van de verworven vaardigheden ontwikkelt elke deelnemer ‘door een genderlens’ een eigen project met sociale impact. Tijdens elke sessie wordt er onder supervisie van de groepsbegeleiders gewerkt aan een (stappen)plan om het project te realiseren.