Men’s Hotline

Om (huiselijk) geweld door mannen te voorkomen is WIZO  Men’s Hotline begonnen. De telefonische hulpdienst biedt ondersteuning en counseling aan geweldadige (zowel fysiek als geestelijk) mannen die bereid zijn om de cyclus van huiselijk geweld te doorbreken. Bellers kunnen een eerste gesprek voeren in een veilige omgeving en hun gevoelens delen over persoonlijke problemen en triggers die het geweld bij hen oproepen. Als beller ben en bljif je anoniem en gesprekken worden niet opgenomen.

Een team van toegewijde professionals en getrainde vrijwilligers, allen mannen, runt de hotline. De medewerkers kunnen bellers doorverwijzen naar therapieprogramma’s en andere ondersteuning. De Men’s Hotline is uniek in Israël, en een van de weinige ‘hotlines voor mannen’ in de wereld.

De Men’s Hotline heeft een eigen website en organiseert activiteiten die kunnen helpen om geweld tegen vrouwen en kinderen te stoppen. Donaties zijn heel welkom!

Lees meer over de Hotline in Newsweek https://www.newsweek.com/hotline-violent-men-1586270