Wordt jouw (klein)kind bat- of bar mitswa?
Geef dan een ander kind een bat- of bar mitswa cadeau!

Kijk je ook zo uit naar de grote dag van je (klein)kind met een mooi feest voor familie en vrienden? Gun kwetsbare kinderen in Israël ook zo’n bijzondere ervaring!

Elk jaar biedt WIZO ongeveer 500 Israëlische tieners uit sociaal-zwakkere gezinnen een bat- of bar mitswaprogramma aan. Omdat veel gezinnen de Joodse rituelen en gebruiken rond een bat- en bar mitswa niet kennen, begeleidt WIZO hen bij het volgen van deze eeuwenoude traditie. WIZO-afdelingen stemmen het programma af op de gemeenschap waar de kinderen wonen. De eindceremonie vindt daar ook plaats, of in een WIZO-jeugddorp.

Het bat- of bar mitswaprogramma:
* leren voor bat- of bar mitswa;
* gesprekken over Joodse onderwerpen;
* uitstapjes naar Joods-historische plekken, zoals de Klaagmuur;
* afsluiting met een feestelijke maaltijd;
* de kinderen krijgen een Tenach en sidoer;

– meiden krijgen ook sjabbatkandelaars en een ketting met mageen David
– jongens krijgen tefilien, talliet en keppel

* de kinderen doen vrijwilligersactiviteiten in hun woonplaats

HELP WIZO HELPEN EN GEEF EEN BAT- OF BAR MITSWA CADEAU! Meer info? info@wizo.nl
NL29 INGB 0000 5356 17
t.n.v. WIZO NEDERLAND o.v.v. PROGRAMMA BAT- EN BAR MITSWA

Sponsor Kosten
feestelijke maaltijd bij een bat- of bar mitswafeest voor één kind € 40,-
dagtrip naar Jeruzalem met bezoek aan de Klaagmuur en feestmaaltijd voor één kind € 80,-
religieuze cadeaus (Tenach, sidoer, sjabbatkandelaars, ketting met mageen David, tefilien, talliet, keppel) voor één kind € 160,-
volledige bat- of bar mitswasponsoring van één kind € 750,-