Voedselvouchers

Honger zou vandaag de dag niet meer mogen bestaan. Maar helaas is dat wel zo, ook in Israël. Eén op de tien kinderen gaat daar met honger naar bed.

Honger is slecht voor de ontwikkeling van een kind. Als je honger hebt, kun je je op school slecht of niet concentreren. WIZO streeft ernaar om kinderen en jongeren een goede basis te geven voor een beter leven. Daar hoort een goede opleiding bij, maar zeker ook ten minste één gezonde, voedzame maaltijd elke dag.

WIZO-kinderdagverblijven

De kinderden in de WIZO-kinderdagverblijven krijgen dagelijks gezonde, voedzame maaltijden. Vaak komen zij uit gezinnen onder de armoedegrens. Aan deze gezinnen geeft WIZO jaarlijks voedselvouchers voor wanneer de kinderen thuis eten, zoals in de vakantie, op feestdagen en tijdens lange schoolpauzes.

WIZO helpt gezinnen met jonge kinderen met:

  • vouchers voor feestmaaltijden tijdens Pesach en Rosj Hasjana
  • vouchers voor maaltijden in de vakantie en wanneer de kinderdagverblijven gesloten zijn

WIZO-jeugddorpen en -scholen

In de WIZO-jeugddorpen is samen eten een belangrijk onderdeel van de dag. Maar voor de vele kinderen die buiten de campus wonen geldt dat niet. Een aantal van hen heeft helaas een gecompliceerd leven, worstelt met leerstoornissen, psychiatrische aandoeningen, misbruik, dakloosheid en/of andere problemen. Voor hen is het onmogelijk om elke dag met een lunchpakket op school te komen. WIZO zorgt ervoor dat meer dan 225 middelbareschoolleerlingen op WIZO-scholen iedere dag een voedzame lunch krijgen. Ook voor deze groep zijn er voedselvouchers.

WIZO gaat honger bij jongeren tegen met:

  • maaltijdvouchers voor feestmaaltijden tijdens Pesach en Rosj Hasjana
  • dagelijkse lunches voor middelbareschoolleerlingen
  • maaltijdvouchers tijdens vakanties en wanneer scholen gesloten zijn

Hoe je kan helpen

1 warme maaltijd voor 1 kind /jongere € 5,-
1 week warme maaltijden voor 1 kind /jongere € 25,-
1 maand warme maaltijden voor 1 kind /jongere € 100,-
1 schooljaar warme maaltijden voor 1 kind / jongere € 1000,-