Stichting WIZO Cultuur wil het Joods bewustzijn in Nederland versterken door het organiseren van educatieve en sociaal-culturele evenementen met een Joods karakter. Iedereen met belangstelling voor de Joodse cultuur is welkom.

De Stichting WIZO Cultuur is een initiatief van de Vereniging WIZO Nederland. De hoofdactiviteit van WIZO Cultuur is het organiseren van literair-culturele evenementen, zoals de WIZO Literatuurprijs (sinds 2011). Lezers verenigd in leesclubs lezen, bediscussiëren en beoordelen jaarlijks zes door WIZO Literatuurprijscommissie geselecteerde en genomineerde boeken van joodse en/of Israëlische schrijvers. WIZO Cultuur reikt elk jaar de WIZO Literatuurprijs uit op een speciale bijeenkomst.

Marijke Ron-Vriezen, voorzitter
Margriet Bouscher-Snapper, penningmeester
Mia Davidson-Henselijn, lid

secretaris, vacature

Contact:
Stichting WIZO Cultuur
p/a WIZO Nederland
A.J. Ernststraat 735a
1082 LJ Amsterdam
m.ron@upcmail.nl
mobiel Marijke Ron 06 29591750

IBAN NL78 ABNA 0599 6330 77 t.n.v. Stichting Cultuur
KvK 8192335969

Statuten WIZO Cultuur
Beleidsplan Stichting WIZO Cultuur 2018-2021
Rapportage 2019 Wizo cultuur
Rapportage 2020 Wizo Cultuur