Schenken en nalaten

Periodiek schenken aan WIZO
Een periodieke schenking is een fiscaal aantrekkelijke manier om WIZO te steunen. U legt schriftelijk vast dat u voor een bepaalde periode (minimaal vijf jaar) een vast bedrag per jaar overmaakt aan WIZO. U kunt dat ieder jaar in één keer betalen, maar ook in termijnen. Met deze vorm van schenken profiteert u van een optimaal belastingvoordeel.

Voorwaarden periodieke schenking
1. De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst of in een notariële akte.
2. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

Voordelen van een periodieke schenking
Uw gift is ieder jaar volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor WIZO is het goed om verzekerd te zijn van uw steun voor een periode van minimaal vijf jaar. Is deze manier van schenken voor u interessant? U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester van WIZO Nederland, Hetty Stibbe hetty.stibbe@wizo.nl.

Nalatenschap
Wilt u WIZO geld nalaten? Dit kan via een legaat of een erfstelling. U kunt dit vastleggen in een testament. Door WIZO op te nemen in uw testament steunt u sociaal-maatschappelijke, economische en educatieve projecten die de kansen vergroten van kwetsbare groepen binnen de Israëlische samenleving. Een legaat betekent dat WIZO een bepaald bedrag of een bepaald percentage uit uw nalatenschap ontvangt. Een erfstelling betekent dat WIZO (mede)erfgenaam is en (een deel van) uw gehele nalatenschap ontvangt. U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester van WIZO Nederland, Hetty Stibbe hetty.stibbe@wizo.nl.

WIZO is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)