In Israël leven ongeveer 345.000 jongeren die wij beschouwen als ‘risicojongere’, in verschillende risiconiveaus. Als gevolg van persoonlijke omstandigheden hebben deze kinderen gedrags-, leer- en sociale problemen.De vijf jeugddorpen van WIZO zijn gespecialiseerd in het opvangen van deze kwetsbare jongeren. , Zij krijgen er een thuis en leren er leven op gelijke voet met leeftijdsgenoten uit stabiele gezinnen. Ieder jeugddorp biedt een unieke combinatie van studierichtingen en speciale projecten.

Waarom hebben we jou nodig?

WIZO heeft jouw hulp nodig om deze jeugddorpen, een thuis en vangnet voor duizenden jongvolwassenen, te kunnen blijven onderhouden. We hebben je hulp nodig om educatieve programma’s, therapie en buitenschoolse activiteiten te blijven bieden om de kwetsbare Israëlische jongeren te helpen hun volledige potentieel te benutten.

Bij WIZO heb ik geleerd van mezelf te houden en mezelf te respecteren. Ik heb meer zelfvertrouwen en ben weer op het goede spoor gekomen met school. Ik denk eindelijk op een positieve manier aan mijn toekomst: ik kijk ernaar uit om naar het leger te gaan en ik wil dierenarts worden.

STEUN ONS

DONEER