Wat we doen

Sinds de oprichting van WIZO maakt de organisatie zich sterk voor vrouwenrechten. WIZO helpt vrouwen in alle lagen van de samenleving.
WIZO richt zich vandaag de dag specifiek op vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, alleenstaande moeders en tienermeisjes.
Ook stelt WIZO alles in het werk om omstandigheden te creëren waarin jonge vrouwen zich kunnen ontwikkelen tot leiders, zowel maatschappelijk als in het bedrijfsleven.

Hoe we het doen

WIZO biedt veiligheid, kansen en gelijkheid aan vrouwen met programma’s voor ‘empowerment’. WIZO runt centra voor rechtshulp, organiseert steungroepen voor alleenstaande ouders en geeft mishandelde vrouwen een veilige plek in opvangcentra.

WIZO’s belangrijkste doelen voor VROUWEN zijn:

  • vrouwen in heel Israël mondiger maken
  • het aantal vrouwen in machts- en invloedsposities vergroten
  • beleid en wetgeving promoten die gericht zijn op het bereiken van gendergelijkheid
  • geweld in de Israëlische samenleving terugdringen

 

WIZO woman
Children 2

 

Children 3
Children 4

Om deze doelen te bereiken heeft WIZO

Empowerment & leiderschapsprogramma’s voor vrouwen en meisjes

*programma’s voor alleenstaande moeders, mishandelde vrouwen en risicomeiden in moeilijke situaties. Deze programma’s stellen hen in staat een onafhankelijk en stabiel leven te leiden.

*cursussen en workshops ‘leiderschap en politiek’, voor vrouwen met leiderschapskwaliteiten en ambitie.

Rechtshulp en advies

WIZO biedt rechtsbijstand en advies in WIZO-vestigingen, op online fora en met een (telefonische) hulplijn, allemaal bemand door vrijwillige professionals. Adviesgebieden zijn onder meer seksuele intimidatie, rechten van vrouwen op het werk en familierecht.

Wetgeving en beleid

Sinds de eerste Knesset (Israëlische parlement) heeft WIZO vertegenwoordiging in verschillende regeringscommissies. WIZO speelt nog steeds een belangrijke rol in discussies, initiatieven en wetgeving die invloed hebben op de status van vrouwen en vrouwenrechten.

 

Huiselijk geweld voorkomen, verminderen en behandelen

WIZO runt twee opvanghuizen voor mishandelde vrouwen (en hun kinderen), in een beschermde en afgezonderde omgeving. Professionals bereiden hen voor op een onafhankelijk leven zonder geweld. WIZO heeft ook centra voor geweldpreventie, waar gezinnen met elkaar voor behandeling komen, en een telefonische hulplijn voor gewelddadige mannen.

 

WIZO Nederland sponsort de volgende projecten:

STEUN ONS

DONEER